Marketing Communication Survey

Transaksyon:

Nais naming malaman kung paano ninyo nakilala ang ating kooperatiba at mga produkto nito. Pumili ng sagot. Salamat po

1. Paano mo nalaman ang tungkol sa St. Martin Coop? (Maaring mamili ng higit sa isa.)


2. Paano mo nalaman ang tungkol sa loan, deposit at insurance products ng St. Martin Coop? (Maaring mamili ng higit sa isa.)


Komento / Mungkahi