Insurance Awareness Survey

C. Pumili ng mga produktong insurance na alam mo

D. Sa mga nabangit na produkto sa itaas ano ang mga nagamit o na I enroll mo na sa huling dalawang(2) taon?

1.
2.
3.
4.
5.


Uri ng sasakyan Plate #
G. Saan at pano mo nalaman ang mga produktong Insurance ng Kooperatiba