Service Experience Survey

Type of Membership:


Nature of Transaction:We would like to know how you feel about this particular transaction kindly select a rate that appropriately describes your feelings based on the listed service criteria. Thank you!
(Nais naming malaman ang inyong naging karanasan sa pakikipag transact sa amin. pumili ng tamang pasya na nag lalarawan ng inyong damdamin patungkol sa mga sumusunod na batayan o kalidad ng paglilingkod. Salamat po)

Service Criteria

1.Response Promptness (Bilis ng Pagtugon):


2.Accuracy of Transaction (Katumpakan ng Transaksyon):


3.Office Accessibility (Lokasyon ng Opisina):


4.Staff Reception (Pag-aasikaso ng mga kawani):


5.Overall Service (Kabuuang Paglilingkod):


6.Office Facility Appearance (Kaayusan ng opisina):


Komento / Mungkahi